Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy siktar till att åstadkomma den högsta möjliga kvalitet på våra utförda uppdrag.

Detta skall vi åstadkomma genom att:

 • Engagera oss för kundens och uppdragets bästa.
 • Göra vårt bästa för att hålla överenskomna tid- och kostnadsramar.
 • Söka lösningar som är optimala beträffande ekonomi, funktion och materialval.
 • Erbjuda den bästa servicen i form av hög tillgänglighet samt korta leverandstider.
 • Åtgärda eventuella reklamationer på kortast möjliga tid.
 • Stimulera och vidareutbilda personalen kontinuerligt.
 • Minimera uppkomsten av fel genom en konstant dialog med kunden under projekttiden.
 • Ha en aktiv projektledning som styr och samordnar varje uppdrag enligt ovannämnda intentioner.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy syftar till att minimera miljöpåverkan i största möjliga utsträckning.

Detta skall vi åstadkomma genom att:

 • Följa gällande lagstiftning och bidra till yttligare miljöförbättringar när detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Hushålla med råvaror, naturresurser och energi.
 • Använda miljökriterier vid val av utrustning och leverantörer.
 • Engagera samtliga anställda i vårt miljöarbete.
 • Utforma våra projekt på ett miljövänligt och energisnålt sätt.