Slottet

Byte av El när Slottet på Gustafsberg renoverades.