Poolinstallation

Installation av det elektriska till en pool i Fiskebäckskil på Skaftö